Točka 7. Stručni suradnik u Uredu za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (...)

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    provodi poslove vezane uz praćenje provedbe ugovora financiranih iz programa EU uključujući program IPA (Jačanje administrativnog kapaciteta i izgradnje institucija) te Prijelazni instrument (Transition Facility) prema važećim nacionalnim pravilima  i pravilima Europske unije koji su u nadležnosti Agencije te odlazi na terenske posjete projektima,
•    prema potrebama Agencije kao Posredničkog tijela razine 2 obavlja poslove vezane uz provedbu operativnih programa financiranih iz ESI fondova,  koji su u nadležnosti Agencije,
•    zadužen je za složene projekte (projekti visoke financijske vrijednosti, specifična problematika u okviru projekta, kratki rokovi i sl.) uz češći nadzor i upute voditelja Odjela,
•    odgovoran je za primjenu internih procedura i metodologije za provedbu projekata iz EU programa te pripremu dodataka ugovora (izmjene ugovora) te ažuriranje i nadogradnju relevantnih priručnika Agencije,
•    kontrolira „vidljivost“ pojedinih projekata,
•    redovito prisustvuje mjesečnim sastancima s predstavnicima tijela državne uprave i drugih korisnika financijskih sredstava EU,
•    dužan je čuvati dokumentaciju sukladno predviđenim procedurama i voditi evidencije,
•    priprema podatke za potrebe sastanka odbora za praćenje provedbe programa EU te provodi preporuke odbora, a iznimno i sudjeluje na sastancima odbora,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.









Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 7. Stručni suradnik u Uredu za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (...) is submitted successfully.