Točka 4. Stručni suradnik u Službi za pravne poslove

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar prava (VSS pravne struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    poznavanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.


Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Odjela  planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje
•    sudjeluje u obavljanju složenih poslova u radu Odjela  uz češći nadzor i upute voditelja Odjela,
•    sudjeluje u pripremi ugovora o nabavi robe, radova, usluga te bespovratnim sredstvima vezanim uz provedbu EU projekata, kao i u izradi pravnih mišljenja u svezi primjene i tumačenja pojedinih ugovornih odredbi,
•    po potrebi pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama za ljudske potencijale i opće poslove u izradi akata koji se tiču prava i obveza radnika te ostalih akata pravne prirode, kao i ugovora iz njihove nadležnosti,
•    po potrebi sudjeluje u ažuriranju i izmjenama priručnika Agencije vezano za pravna pitanja,
•    prati nacionalne pravne propise i propise Europske unije kojima se uređuje postupak javne nabave, kao i ostale pravne propise Republike Hrvatske i Europske unije te tumači pojedine odredbe,
•    sudjeluje u pripremi pravnih mišljenja i daje savjete drugim službama unutar Agencije uz češći nadzor voditelja Odjela,
•    sudjeluje u postupcima mirenja pred ugovorenim tijelima za mirenje,
•    sudjeluje u izradi očitovanja na žalbe na postupke javne nabave,
•    sudjeluje u postupku utvrđivanja postojanja nepravilnosti,
•    sudjeluje u postupcima koji se vode po odluci o postojanju nepravilnosti,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.


Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 4. Stručni suradnik u Službi za pravne poslove is submitted successfully.