Točka 18. Stručni suradnik u Uredu za zajedničke poslove

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    - hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    obavlja složene poslove  iz djelokruga rada Službe u dogovoru s nadređenim i uz češći nadzor i upute nadređenog,
•    predlaže unapređenje internih procedura i metodologija aktivnosti financijskog osiguranja (planiranje, izvršenje financijskog plana, evidentiranje poslovnih promjena, izvještavanje) te sudjeluje u njihovom razvoju,
•    prati izvršenje financijskog plana Agencije putem izvještajnog sustava,
•    provodi bilanciranje Glavne knjige i predlaže raspravljanje otvorenih stavaka obveza i potraživanja,
•    provodi likvidaturu i kontiranje financijskih isprava,
•    po potrebi surađuje na složenim stručnim i administrativnim poslovima vezano za provedbu ugovora tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP uz češći nadzor i upute voditelja Službe,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije i sustav Državne riznice,
•    provodi izmjene stanja u knjizi osnovnih sredstava i sitnog inventara, sudjeluje u pripremi popisne liste i sudjeluje u popisima imovine i obveza Agencije,  
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 18. Stručni suradnik u Uredu za zajedničke poslove is submitted successfully.