Točka 17. Viši koordinator u Uredu za zajedničke poslove

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 4 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima,
•    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    samostalno koordinira najsloženije stručne i administrativne poslove vezano za provedbu ugovora tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP uz povremeni nadzor i upute voditelja Službe,
•    predlaže unapređenje internih procedura i metodologija aktivnosti vezano uz djelokrug poslova u okviru provedbe projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP te sudjeluje u razvoju istih,
•    priprema ugovore tehničke pomoći te samostalno koordinira izvršenje tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,
•    sudjeluje u pripremi financijskog plana Agencije u koji su uključena i sredstva iz projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija,
•    priprema zahtjeve za nadoknadu sredstava tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,  
•    provodi poslove kontrole dokumentacije vezane uz prihvatljivost troškova za projekte iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP te je nadležan za istu,
•    odgovoran je za pripremu financijskih izvještaja o provedbi tehničke pomoći projekata u okviru operativnih programa financiranih iz ESI fondova EU čiji je korisnik Agencija-UZP,
•    provodi likvidaturu i kontiranje financijskih isprava,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije i sustav Državne riznice,
•    provodi uskladu Glavne knjige s pomoćnim knjigama osnovnih sredstava i skladišne evidencije,
•    sudjeluje i izrađuje naloge za preknjiženje s ciljem usklade Glavne knjige i Državne riznice,
•    obavlja poslove mentorstva novozaposlenima,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 17. Viši koordinator u Uredu za zajedničke poslove is submitted successfully.