Točka 14. Stručni savjetnik u Uredu za financije i računovodstvo

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije (VSS ekonomske struke),
•    najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta ,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:


•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    zadužen je za učinkovito, pravovremeno i kvalitetno obavljanje složenijih poslova vezanih uz programe, projekte i ugovore uz povremeni nadzor i upute nadređenog
•    kontrolira financijske aspekte ugovora i zahtjeve za plaćanje, kontrolira financijske dijelove projektnih izvješća, priprema provedbu i provodi plaćanja,
•    prati provedbu projekata i odlazi na terenske posjete,
•    izrađuje financijska izvješća prema akreditiranim procedurama za svaki program i projekt,
•    izrađuje godišnje, mjesečne i tjedne planove plaćanja za svaki potpisani ugovor,
•    evidentira ugovore i zaprimljene račune kao i sve poslovne transakcije,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    obavlja poslove vezane uz mentorstvo novozaposlenih djelatnika,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.



Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 14. Stručni savjetnik u Uredu za financije i računovodstvo is submitted successfully.