Točka 13. Viši stručni savjetnik u Uredu za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•    magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•    najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•    izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•    napredno znanje rada na računalu,
•    završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•    hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:

•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    obavlja najsloženije stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Službe i Ureda uz povremeni nadzor i upute nadređenog,
•    samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove vezane uz ex ante preglede dokumentacije postupaka nabava korisnika ESI fondova, s naglaskom na kontrolu dokumenata koji se odnose na složenije projekte (veći broj korisnika i/ili partnera na projektu, specifična problematika u okviru projekta, kratki rokovi pripreme dokumentacije, kompleksna oprema, velika vrijednost nabave, više grupa opreme itd.),
•    samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove provedbe  pregleda i osiguranja kvalitete dokumenata povezanih s postupcima odabira prema pravilima ESI fondova,
•    samostalno, pravodobno i učinkovito obavlja najsloženije poslove provedbe kontrole i osiguranja kvalitete ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ostalih povezanih dokumenata (plan nabave, dodatak ugovoru i dr.),
•    u svojstvu promatrača prisustvuje sastancima Odbora/Povjerenstva i/ili drugih tijela koja vrše postupak odabira u sklopu Poziva financiranih sredstvima ESI fondova po potrebi,
•    u suradnji s voditeljem Službe planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    pomaže voditelju Službe u pripremi internih procedura i metodologije za obavljanje poslova vezanih za  projekte financirane iz ESI fondova u nadležnosti Agencije, te ažuriranju i nadogradnji relevantnih priručnika Agencije,
•    sudjeluje u radu tematskih radnih skupina s ciljem poboljšanja poslovnih procesa u Agenciji,
•    u dogovoru s Voditeljem Službe predlaže rješenja za složene situacije i daje prijedloge poboljšanja procedura UOK-a i drugih Ureda Agencije,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Službe, a unose se u informacijske sustave Agencije po potrebi,
•    prema potrebi sudjeluje kao predstavnik Ureda na sastancima vezano uz rješavanje specifičnih pitanja,
•    obavlja poslove mentorstva novozaposlenih,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    održava edukacije u svojstvu predavača iz djelokruga Ureda
•    obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.
Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 13. Viši stručni savjetnik u Uredu za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata is submitted successfully.