Točka 11. Stručni suradnik u Uredu za ugovaranje

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Uvjeti:

•   magistar ekonomije, prava ili druge odgovarajuće struke (VSS ekonomske, pravne ili druge odgovarajuće struke),
•   najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
•   poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU,
•   izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
•   napredno znanje rada na računalu,
•   završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta,
•   hrvatsko državljanstvo.

Opis poslova:


•    u suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje,
•    obavlja složene stručne i administrativne poslove iz djelokruga rada Odjela uz češći nadzor i upute nadređenog,
•    obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave u korištenju programa i projekata pomoći Europske unije u nadležnosti Agencije,
•    sudjeluje u postupku javnog otvaranja te pregleda i ocjene ponuda,
•    provodi i sve tehničke zadatke povezane s provedbom postupka ocjenjivanja ponuda, uključujući potpisivanje izjava o povjerljivosti i nepristranosti, vođenje zapisnika s javnog otvaranja, vođenje izvještaja o pregledu i ocjeni ponuda, pripremu, slanje i registriranje korespondencije s ponuditeljima, pripremu ugovora i popratne dokumentacije,
•    dužan je bilježiti sve pojedinosti u vezi s provedenim nadmetanjem te za točnost odgovara koordinatoru pojedinog postupka nabave,
•    sudjeluje u postupku dodjele bespovratnih sredstava te provodi zadatke povezane s provedbom postupka dodjele, registracije pristiglih projektnih prijedloga te njihove administrativne provjere i pregleda prema primjenjivim propisima i pravilima pojedine dodjele,
•    dužan je štititi interese Agencije u svim nadmetanjima i postupcima dodjele u njezinoj nadležnosti,
•    po potrebi provodi terenske posjete i provjere pravilnosti u izvršenju ugovorenih projekata vezanih za nabavu korisnika bespovratnih sredstava te sukladno tome priprema izvještaje i mišljenja,
•    odgovoran je za ažurno vođenje temeljnih poslovnih statistika Odjela,
•    odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije,
•    sudjeluje u procjeni i definiranju rizika za poslove u svojoj nadležnosti,
•    u slučaju da uoči potencijalnu nepravilnost, bez odgode postupa u skladu s važećim priručnicima koji reguliraju procedure vezano uz upravljanje nepravilnostima,
•    obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu nadređenih.


Personal information
Contacts & Social profiles
Professional data
Cover Letter (Insert your motivation here)
Cover Letter (Insert your motivation here)
* CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
CV / Resume (please provide your CV in pdf, word or rtf document format)
Education
Remove education
to
Add education
Experience
Remove experience
to
Add experience
Projects
Remove projects
to
Add project
Skills
Questions


All done!
Your application for the Točka 11. Stručni suradnik u Uredu za ugovaranje is submitted successfully.